’Allah ihsan sahiplerini sever’

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Göklere götürüldüğüm gece yüksek ve cennete bakan saraylar gördüm. Ben, 'Ey Cebrail! Bu saraylar kimindir?' diye sordum. O, 'Öfkesini yenenler ve insanların hatasını bağışlayanlarındır. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever' buyurdu"

<’Allah ihsan sahiplerini sever’

H. OKAN EGESEL

 

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Üç şey dünya ve ahiretin yüce hasletlerindendir: Sana zulmedeni bağışlaman, senden kopan kimseyle ilişki kurman ve sana cahilce davranıldığı durumda yumuşak huylu olmandır."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kullar mahşere getirilince bir münadi şöyle seslenir: Ecri Allah'a ait olan kimse kalksın ve cennete girsin!"

"Ecri Allah'a ait olan kimdir?" diye sorulunca şöyle buyurmuştur: "İnsanları bağışlayan kimseler."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Öfkelendiğiniz zaman af ve bağışla onu kendinizden uzak tutun. Zira kıyamet günü bir münadi şöyle nida eder: 'Her kimin Allah'a ait ecri varsa ayağa kalksın!' Böylece insanları affeden kimseler dışında hiç kimse ayağa kalkmaz. Nitekim Allah-u Teâlâ'nın da, 'Her kim affeder ve barışırsa ecri Allah'a aittir' buyurduğunu işitmedin mi."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Af, amel edilen en uygun şeydir."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi affedin ki aranızdaki kinler ortadan kalksın."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah çok bağışlayandır ve bağışlamayı sever."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Göklere götürüldüğüm gece yüksek ve cennete bakan saraylar gördüm. Ben, 'Ey Cebrail! Bu saraylar kimindir?' diye sordum. O, 'Öfkesini yenenler ve insanların hatasını bağışlayanlarındır. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever' buyurdu."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir müslümanın hatasını bağışlarsa, Allah da kıyamet günü onun hatasını bağışlar."

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Biz mürüvveti, bizlere zulmeden kimseyi bağışlamak olan bir hanedanız."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Affedici olun. Zira ki af kulun sadece izzetini artırır. O halde birbirinizi affedin ki Allah sizlere izzet versin."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Affetmek, kulun sadece izzetini artırır. O halde affedin ki Allah da size izzet versin."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Her kim kendisine yapılan bir zulmü bağışlarsa Allah da onun yerine dünya ve ahirette kendisine izzet verir."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim çok affedici olursa ömrü uzun olur."

İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bağışladığından dolayı pişman olmak, cezalandırdığından dolayı pişman olmaktan daha üstün ve kolaydır."

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "İki topluluk birbiriyle karşı karşıya geldiklerinde mutlaka onların en çok bağışlayıcı olanı galip gelmiştir."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Hükümdarların affı, hükümdarlığın kalıcı olmasını sağlar." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).