Atatürk’ün hazırlattığı hutbeler; Ramazan ve oruç

Atatürk'ün hazırlattığı hutbeler; Hutbe 27 Ramazan ve oruç

<Atatürk’ün hazırlattığı hutbeler; Ramazan ve oruç

"Bakara185: 'Ramazan ayı ki onda Kur'an nazil olunmuştur. Kur'an insanlar için aynî hidayettir; doğru yola götüren, doğru ile yanlış arasını ayıran açık delillerdir. İçinizden her kim Ramazan ayına erişse, onu oruçla geçirsin, her kim keyifsiz veya yolcu ise tutamadığı günler sayısınca oruç tutsun. Allah, sizin için kolaylık istiyor, güçlük istemiyor. Tutamadığınız günlerin sayısını sonradan sizi, hidayetine mukabil tekbil etmenizi, şükretmenizi de diliyor.'

 

Ey cemaat-i Müslimin!

 

Allah-u Teâlâ Kur'an-ı Hâkiminde buyuruyor ki: 'Ramazan ayı, insanları doğru yola götüren, hak ile bâtılı ayıran, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek bir aydır. İçinizden her kim Ramazan ayına yetişirse onu oruçlu olarak geçirsin. Kim hastalanır yahut yolcu olur da orucu tutamazsa, tutamadığı günler sayısında diğer günlerde orucunu tutar. Allah sizler için kolaylık murad ediyor. Kolaylık istiyor, yoksa hakkınızda güçlük dilemez.'

 

Seyyidü'l-Enbiya Efendimiz bir hadis-i şerifinde söyle buyuruyor: 'İslâm dini beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah-u Teâlâ'dan başka hak mabud olmadığına iman etmek, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğine inanmak, zekât vermek, haccetmek, Ramazan'da oruç tutmaktır.'

 

Resûl-i Ekrem Efendimiz diğer bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki; 'Ümmetimden her kim farz olduğuna inanarak ve sevabını Cenab-ı Hakk'tan dileyerek Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa geçmiş günahları affedilir.'

 

Ne büyük müjde!

 

Ey Müslümanlar!

 

Cenab-ı Hakk'ın bize farz kılmış olduğu Ramazan orucunun ne yüce bir ibadet olduğunu görüyorsunuz. Ramazan öyle feyizli bir aydır ki, bu ayda Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryası coşar. Nuru ve mağfireti bütün İslâm âlemini aydınlatır. Ramazan orucu öyle büyük bir ibadettir ki, bu sayede mü'minlerin ruhları yükselir, kalplerinde rikkat ve merhamet gibi güzel duygular meydana gelir.

 

 

Ey mü'minler!

 

Bu mübarek ayı şânına layık bir şekilde ihya etmeye çalışınız, lisanlarınızı gıybetten, iftiradan ve diğer lüzumsuz şeylerden muhafaza etmeye gayret ediniz. İbadetlere tahsis edilmesi gereken kıymetli vakitlerinizi boş şeylerle, faydasız işlerle zayi etmeyin.

 

Aile fertlerinizin daha rahat bir şekilde yaşamasını temin etmek için meşru şekilde çalışmaktan geri durmayın. Geceleri sabahlara kadar şurada burada boş vakit geçirmeyin. Geceleyin ibadet ve uykunuzdan, gündüz de işlerinizden geri kalmayın. Cenab-ı Allah ibadet ve taatte bulunan, çalışıp helalinden kazanan kullarından razı olur." (Prof. Dr. Haydar Baş, Hoş Geldin Atatürk eseri) H; AknAydn